Shenzhen YIQE Automation CO.,LTDThư điện tử:metalwork@yeah.net
Wechat ID: jason21227
Skype ID: jason21227
T i sao ch n chúng tôi
  
  
SERVICE
  
chúng tôi s n xu t các b ph n kim lo i và linh ki n kim lo i có chính xác cao theo yêu c u c a khách hàng.


  
c thêm >>
  
  
PRODUCT
  
Các d ch v gia công thông th ng và CNC thông th ng và tùy ch nh cho các b ph n và linh ki n tùy ch nh. . D ch v ti n, khoan, xay và khoan s n có.

  
c thêm >>
  
  
QUALITY
  
Chúng tôi luôn coi ch t l ng là cu c s ng c a công ty chúng tôi, nguyên li u ch t l ng cao, thi t b tiên ti n, k thu t viên chuyên nghi p nh m ki m soát t ng quá trình s n xu t.
  
c thêm >>
  
  
GIAO HÀNG
  
Trong nh ng n m v a qua, chúng tôi t p trung vào vi c tr thành nhà cung c p và i tác c a l p A b ng cách cung c p cho b n giá c c nh tranh th c t và d ch v gia công ch t l ng cao.
  
c thêm >>
  • SHENZHEN YIQE TỰ ĐỘNG CÔNG TY TNHH

  • Thêm: Khu công nghiệp No.11, Dingjialing, Tongle, Quận Longgang, Thâm Quyến.

  • Điện thoại: 0086-755-84615145

  • Số điện thoại: + 86-13424212601

  • E-mail: metalwork@yeah.net

  • Trang web: www.machining-service.com

Truyền thông
Bookmark us today!